Ανατροφή

Θα μου πείτε εσείς πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου? Όχι! Θα μοιραστούμε απλά πώς εμείς μεγαλώνουμε τα δικά μας! Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και παίρνει τις δικές του αποφάσεις, ανάλογα πάντα με τις εκάστοτε συνθήκες!